jubilej


Најнови вести

(22.04.2017)
тоцка ИЗБЕРЕТЕ МАТИЧЕН ЛЕКАР КАЈ НАС

(22.02.2017)
тоцка СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА- ДО 30% ПОПУСТ НА ТЕСТОВИ ЗА АЛЕРГИИ

(21.02.2017)
тоцкаОД АКТИВНОСТИТЕ НА НАШИОТ МД КЛУБ

(09.01.2017)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на СПЕЦИЈАЛИСТ ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

(09.01.2017)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

(13.08.2016)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на БИОХЕМИЧАР

(11.07.2016)
тоцкаКонкурс  за  упатување  на  специјализација

(07.05.2016)
тоцкаОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ:ДОКТОР- СПЕЦИЈАЛИСТ  ИНТЕРНИСТ и ДОКТОР- СПЕЦИЈАЛИСТ  по МЕДИЦИНА на ТРУДОТ

(07.04.2015)
тоцкаОдбележан Нашиот 5 Годишен Јубилеј

(16.02.2015)
тоцкаОД АКТИВНОСТИТЕ НА НАШИОТ МД КЛУБ

(11.11.2014)
тоцкаПРОМЕНЕТО  СЕДИШТЕТО  НА  НАШАТА  ПОЛИКЛИНИКА

(06.06.2014)
тоцкаУСПЕШЕН НАСТАП НА 5 тиот КАРДИОЛОШКИ КОНГРЕС

(08.05.2014)
тоцкаОд  ДЕНЕС во ФУНКЦИЈА НАЈНОВА АВТОМАТИЗИРАНА АЛЕРГОЛОШКА  и  БИОХЕМИСКА  АПАРАТУРА

(22.04.2014)
тоцкаПРЕГЛЕДИ  НА  РАБОТНИЦИ  КОИ  РАБОТАТ  СО  ИЗВОРИ  НА  ЈОНИЗИРАЧКО  ЗРАЧЕЊЕ

(09.04.2014)
тоцкаСловачкиот Амбасадор во посета на нашата Поликлиника

(12.12.2013)
тоцкаMD CLUB -  ПРЕДАВАЊЕ ОД ПЕРСОНАЛОТ ВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

(22.11.2013)
тоцкаПочна со работа нашиот MD - CLUB

(12.11.2013)
тоцкаДОДЕЛЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ФИЛАНТРОПИЈА

(27.10.2013)
тоцкаДРУЖЕЊЕТО - ИМПЕРАТИВ ЗА НАШИОТ УСПЕХ

(15.04.2013)
тоцкаОБУКА ЗА ПРВА ПОМОШ ЗА ВОЗАЧИ


(12.10.2012)
тоцка ОД 12.10.2012 ЌЕ ИМ СЛУЖИМЕ И НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО КУРАТИЦА


 

 

Click for Ohrid , Macedonia Forecast

Кариера

Датум на огласот: 09.01.2017

ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на СПЕЦИЈАЛИСТ ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

пзу ПОЛИКЛИНИКА * КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ * - Охрид има потреба од вработување на: Еден здравствен работник - Доктор - СПЕЦИЈАЛИСТ ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ, на неопределено полно работно време;

Потребни документи:

1. Диплома за завршен медицински факултет;

2. Уверение за специјалист по трудова медицина и

3. Лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Македонија

Нудиме:

- Плата 52.000,-

- годишен одмор минимум 26 работни дена + 5 слободни дена за КМЕ

- работно време од понеделник до петок (слободни викенди и празници) без дежурства, без ноќна работа

- работа во пријатна работна атмосфера во сложен и позитивен колектив

- за кандидатите кои се со местоживеење надвор од Охрид обезбедуваме стан во Охрид како и два пати во месецот платена повратна автобуска карта од Охрид до местото на живеење.

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме доставете го Вашето CV на следната e-mail адреса:cardiolab1@gmail.com. За сите дополнителни информации во врска со работното место, може да се обратите на истата адреса или на телефонските броеви: 078/276-733 и 046/272-427

Огласот е отворен до 31.07.2017

====================================================

Датум на огласот: 09.01.2017

ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на  СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

пзу ПОЛИКЛИНИКА * КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ * - Охрид има потреба од вработување на: Еден здравствен работник - Доктор - СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, на неопределено полно работно време;

Потребни документи:

1. Диплома за завршен медицински факултет;

2. Уверение за специјалист по интерна медицина и

3. Лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Македонија

Предност ќе имаат кандидатите кои владеат еходијагностика.

Нудиме:

- Плата 60.000,-

- годишен одмор минимум 26 работни дена + 5 слободни дена за КМЕ

- работно време од понеделник до петок (слободни викенди и празници) без дежурства, без ноќна работа

- работа во пријатна работна атмосфера во сложен и позитивен колектив

- за кандидатите кои се со местоживеење надвор од Охрид обезбедуваме стан во Охрид како и два пати во месецот платена повратна автобуска карта од Охрид до местото на живеење.

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме доставете го Вашето CV на следната e-mail адреса:cardiolab1@gmail.com. За сите дополнителни информации во врска со работното место, може да се обратите на истата адреса или на телефонските броеви: 078/276-733 и 046/272-427

Огласот е отворен до 31.07.2017

====================================================

Датум на огласот: 13.08.2016

ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на БИОХЕМИЧАР

Вработуваме биохемиски лаборант - замена за вработена која користи породилно отсуство

Потребни документи:

1. Диплома за Доктор по медицина ИЛИ Дипл.фармацевт со Потврда за 1 год.работно искуство во биохемиска лаборат. И двата профили да поседуваат Лиценца за работа.

2. Диплома за биолог биолошко физиолошки смер ИЛИ хемичар - аналитичка хемија со Потврда за 1 год.работно искуство во биохемиска лаборат.

3. Диплома за спец.медиц.лаборат.аналитичар ИЛИ лабораториски техничар. И двата профили да поседуваат документ - Уверение за положен стручен испит

Потребните документи да се испратат скенирани на нашиот e-mail заедно со CV со Фотографија на кандидатот и мотивационо писмо.

Огласот е отворен до 19.08.2016

====================================================

Датум на огласот: 11.07.2016

Пзу  ПОЛИКЛИНИКА  * КАРДИЛАБ  МАЏАОВ * Охрид  објавува  конкурс  за  упатување  на  специјализација  по  следните  основни   медицински  специјализации: 

1.       МЕДИЦИНА  НА  ТРУДОТ

2.       ИНТЕРНА  МЕДИЦИНА

3.       МЕДИЦИНСКА  БИОХЕМИЈА

4.       ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА

5.       МИКРОБИОЛОГИЈА

Заинтересираните  кандидати  потребно  е  да  достават  мотивационо  писмо,  копија  од  диплома  за  завршен  медицински  факултет, копија  од  основна  лиценца  за  работа  издадена  од  ЛКМ. Со  кандидатите  кои  ќе  бидат  избрани  и  примени  ќе  биде  склучен  договор  за  вработување  и  регулирање  на  меѓусебните  права  и  обврски  при  што трошоците  за  специјализацијата  ќе  бидат  на  товар  на  нашата  установа. Конкурсот  е  отворен  до  25. Јули  2016

====================================================