jubilej


Најнови вести

(22.04.2017)
тоцка ИЗБЕРЕТЕ vМАТИЧЕН ЛЕКАР КАЈ НАС

(22.02.2017)
тоцка СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА- ДО 30% ПОПУСТ НА ТЕСТОВИ ЗА АЛЕРГИИ

(21.02.2017)
тоцкаОД АКТИВНОСТИТЕ НА НАШИОТ МД КЛУБ

(09.01.2017)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на СПЕЦИЈАЛИСТ ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

(09.01.2017)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

(13.08.2016)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на БИОХЕМИЧАР

(11.07.2016)
тоцкаКонкурс  за  упатување  на  специјализација

(07.05.2016)
тоцкаОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ:ДОКТОР- СПЕЦИЈАЛИСТ  ИНТЕРНИСТ и ДОКТОР- СПЕЦИЈАЛИСТ  по МЕДИЦИНА на ТРУДОТ

(07.04.2015)
тоцкаОдбележан Нашиот 5 Годишен Јубилеј

(16.02.2015)
тоцкаОД АКТИВНОСТИТЕ НА НАШИОТ МД КЛУБ

(11.11.2014)
тоцкаПРОМЕНЕТО  СЕДИШТЕТО  НА  НАШАТА  ПОЛИКЛИНИКА

(06.06.2014)
тоцкаУСПЕШЕН НАСТАП НА 5 тиот КАРДИОЛОШКИ КОНГРЕС

(08.05.2014)
тоцкаОд  ДЕНЕС во ФУНКЦИЈА НАЈНОВА АВТОМАТИЗИРАНА АЛЕРГОЛОШКА  и  БИОХЕМИСКА  АПАРАТУРА

(22.04.2014)
тоцкаПРЕГЛЕДИ  НА  РАБОТНИЦИ  КОИ  РАБОТАТ  СО  ИЗВОРИ  НА  ЈОНИЗИРАЧКО  ЗРАЧЕЊЕ

(09.04.2014)
тоцкаСловачкиот Амбасадор во посета на нашата Поликлиника

(12.12.2013)
тоцкаMD CLUB -  ПРЕДАВАЊЕ ОД ПЕРСОНАЛОТ ВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

(22.11.2013)
тоцкаПочна со работа нашиот MD - CLUB

(12.11.2013)
тоцкаДОДЕЛЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ФИЛАНТРОПИЈА

(27.10.2013)
тоцкаДРУЖЕЊЕТО - ИМПЕРАТИВ ЗА НАШИОТ УСПЕХ

(15.04.2013)
тоцкаОБУКА ЗА ПРВА ПОМОШ ЗА ВОЗАЧИ


(12.10.2012)
тоцка ОД 12.10.2012 ЌЕ ИМ СЛУЖИМЕ И НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО КУРАТИЦА


 

 

Click for Ohrid , Macedonia Forecast

 

 

 

ИЗБЕРЕТЕ   МАТИЧЕН   ЛЕКАР   КАЈ НАС

 

ПОЧИТУВАНИ  ОСИГУРЕНИЦИ, 

СО  ОГЛЕД  НА  ФАКТОТ  ДЕКА  ДОБАР  ДЕЛ  ОД  ОСИГУРЕНИЦИТЕ  ОД  ОХРИД  ИМААТ  ИЗБРАНО  МАТИЧНИ  ЛЕКАРИ  КОИ  ВЕЌЕ  СЕ  ПЕНЗИОНИРАЛЕ  (НЕРАБОТААТ)  ИЛИ  ВО  НАЈБЛИСКА  ИДНИНА  ТРЕБА  ДА  ЗАМИНАТ  ВО  ПЕНЗИЈА  БИ  САКАЛЕ  ДА  ПОСОЧИМЕ  ДЕКА  СО  АКТОТ  НА  ПЕНЗИОНИРАЊЕ  НА  НИВНИОТ  МАТИЧЕН  ЛЕКАР , ИНФОРМАТИЧКИОТ  СИСТЕМ  НА ФОНДОТ  ЗА  ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРУВАЊЕ  АВТОМАТСКИ  ГИ  БРИШИ  ОД  ЕВИДЕНЦИЈА  ЗА  ИЗБОР  СИТЕ  ОСИГУРЕНИЦИ  КОИ   ГО  ИМАЛЕ  ИЗБРАНО  ЛЕКАРОТ  КОЈ  СЕ  ПЕНЗИОНИРА  СО  ТОА  ШТО  НАНОВО  ИЗБОР  НА  ДРУГ  МАТИЧЕН  ЛЕКАР  МОЖАТ  ДА  ИЗВРШАТ  ИСКЛУЧИВО  И  ЛИЧНО  САМИТЕ  ОСИГУРЕНИЦИ  СО  ДОАЃАЊЕ  ВО  ОРДИНАЦИЈА  НА  РАБОТНО АКТИВЕН  МАТИЧЕН  ЛЕКАР.

ВО  ТОЈ  КОНТЕКСТ  А  СО  ЦЕЛ  КОНТИНУИРАНО  ОСТВАРУВАЊЕ  НА  ЗДРАВСТВЕНАТА  ЗАШТИТА  И  ПРАВА  ВЕ  ИЗВЕСТУВАМЕ  ДЕКА  СИТЕ  ТИЕ  КОИ  НИВНИТЕ  МАТИЧНИ  ЛЕКАРИ  ЗАМИНАЛЕ  ИЛИ  ВО  НАЈБЛИСКО  ВРЕМЕ  ЗАМИНУВААТ  ВО  ПЕНЗИЈА  ДЕКА  МОЖАТ  СЛОБОДНО  И  НАВРЕМЕНО  ДА  СЕ  ПРИЈАВАТ  ЗА  ИЗБОР  НА  МАТИЧЕН  ЛЕКАР  ВО  НАШАТА  ПОЛИКЛИНИКА  КАЈ  НАШИТЕ  МАТИЧНИ  ДОКТОРКИ. 

НАЈГОЛЕМАТА  ПРЕДНОСТ  НА  ТИЕ  ШТО  ЌЕ  ИЗБЕРАТ  МАТИЧЕН  ЛЕКАР  ВО  НАШАТА  ПОЛИКЛИНИКА  Е  ВО  ТОА  ШТО  НА  ЕДНО  МЕСТО  ВРШИМЕ  ШИРОКА  ПАЛЕТА  НА  МЕДИЦИНСКИ  ДЕЈНОСТИ  ОДНОСНО  ЗДРАВСТВЕНИ  УСЛУГИ  СО  ВИСОКОСТРУЧЕН  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ  И  СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ  КАДАР  ОД  ДЕЈНОСТИТЕ:  КАРДИОЛОГИЈА,  ИНТЕРНА  МЕДИЦИНА,  АНГИОЛОГИЈА,  ЕНДОКРИНОЛОГИЈА,  ДИЈАБЕТОЛОГИЈА,  ЗАБОЛУВАЊА  НА  ШТИТНА  ЖЛЕЗДА,  МЕДИЦИНА  НА  ТРУДОТ  И  БИОХЕМИСКА  ЛАБОРАТОРИЈА   БЕЗ  ПОТРЕБА  ОД  УПАТУВАЊЕ  НА  ДРУГИ  МЕСТА  И  ВО  ДРУГИ  ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ. 

СЕ  НА  ЕДНО  МЕСТО  -  ТУКА  СМЕ  ЗА  ВАС!